Pisanie prostym językiem – dlaczego jest takie trudne?

Opublikowano: 2017-04-28 12:01:27

To nie lada zagadka zarówno dla uczniów szkół podstawowych czy gimnazjów ( które jeszcze istnieją), jak i dla osób na co dzień pracujących ze słowem, czyli copywriterów. Prawdą jest, że wielu ludziom wydaje się, że im tekst jest bardziej zamotany i posiada olbrzymią ilość mądrych słów, tym lepiej. A wcale nie do końca tak jest.

W polskich realiach panuje wszechobecna opinia, że nie wypada mówić i pisać prosto. Bo przecież skoro posiadamy w słowniku wiele pięknych, górnolotnych słówek, to dlaczego mamy zostawiać  je wyłącznie dla siebie? Chociaż warto poznawać nowe stwierdzenia, to jednak nie zawsze sprawdzają się one, gdy mamy coś ważnego do przekazania. Często bywają sytuacje, w których ktoś w towarzystwie użyje mądrego słowa, reszta słuchaczy pokiwa głową, a dopiero w zaciszu „wygoogluje” co to słowo oznacza. Po prostu nie wypada pytać, nie wypada nie wiedzieć. To samo tyczy się choćby autorów prac naukowych używających wielu skomplikowanych i mądrych słówek. Fakt, dają odczuć swojemu czytelnikowi o swojej mądrości, ale co z tego, skoro danego artykułu nie zrozumie nikt z wyjątkiem wąskiego grona ekspertów?

Często proste pisanie oparte jest na krótkich, treściwych zdaniach. Nie zawsze musi tak być. Zdania wielokrotnie złożone mogą być łatwe i przyjemne w czytaniu, pod warunkiem, że są właściwie i przejrzyście skonstruowane. 

Treściwy i prosty tekst

Prosty język kluczem do zdobycia klientów

W każdej specjalności używamy mądrego słownictwa, które podkreśli nasze kompetencje. Niestety, możemy przez to odnieść odwrotny skutek do zamierzonego.

Lepiej jest napisać coś tak, aby każdy potencjalny klient nie miał problemu ze zrozumieniem nas, tego co chcemy mu przekazać. Nadużywając profesjonalnych słów możemy tylko klienta do siebie zniechęcić. A przecież on oczekuje od nas konkretów i jasnego przedstawienia sprawy. 

Prawdą jest, że nie jest mądra ta osoba, która bazuje na mądrych słowach, lecz ta, która trudne rzeczy potrafi przedstawić w prosty sposób.