RODO wchodzi w życie. Co warto wiedzieć?

Opublikowano: 2018-05-23 15:52:36

Dlaczego od kilku tygodni dostajemy na skrzynki mailowe informacje od różnych portali i sklepów internetowych na temat RODO? Dlaczego po wejściu na strony www musimy potwierdzać, że zapoznaliśmy się z wyświetloną informacją o RODO i zgadzamy się z nowym regulaminem? Czym jest RODO i skąd tyle zamieszania? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

RODO – nowe przepisy europejskie

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, od 25 maja będzie obowiązywało w krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie to ma na celu ujednolicenie prawa dotyczącego danych osobowych w UE. Potrzeba harmonizacji przepisów w tym zakresie wynika z wyzwań naszych czasów. Dane osobowe w głównej mierze są obecnie gromadzone w formie elektronicznej. Według twórców nowego prawa, dotychczasowe przepisy niewystarczająco chroniły interesy obywateli w tej kwestii i przede wszystkim były niejednolite. Co zatem zmieni się po wprowadzeniu RODO?

Dla polskich przedsiębiorców nie zmieni się tak wiele, ponieważ większość zasad ochrony danych osobowych obowiązywało w Polsce już wcześniej. Warto jednak zwrócić uwagę, że w świetle najnowszego spojrzenia na sprawę, dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko czy numer PESEL, ale także wszystkie pozostałe dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę. Dotyczy to także świata wirtualnego, w którym zagrożenie związane z naruszeniem prawa do ochrony tych danych jest największe.

W praktyce najwięcej zmieni się z punktu widzenia osób fizycznych. Zyskają one bowiem prawo do większej kontroli swoich danych osobowych oraz do wiedzy o tym, jakie dane i w jakiej formie są przechowywane przez określone podmioty. Właściciel danych będzie mógł żądać ich usunięcia lub udostępnienia (przekazania kopii), a także przekazania innym podmiotom. W niektórych sytuacjach może to ułatwić wiele formalności, np. związanych z wnioskowaniem o udzielenie kredytu, ponieważ wymiana informacji pomiędzy podmiotami będzie bardziej płynna.

RODO w Internecie

RODO dane osobowe w internecieW przypadku witryn internetowych, główne wyzwanie dotyczy zabezpieczania danych osobowych przed wyciekiem, szyfrowania i przechowywania danych oraz udostępniania ich innym podmiotom (np. reklamodawcom). Stąd właśnie liczne maile i komunikaty, które wyświetlają się nam po wejściu na strony, w których mamy założone konta. Administratorzy danych upewniają się w ten sposób, że jesteśmy świadomi wprowadzanych zmian w przepisach i że zezwalamy na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez dany podmiot.

Czy Twoja firma spełnia wymogi RODO? Możesz to sprawdzić zapoznając się dokładnie z polskimi przepisami, które zostały już dostosowane do rozporządzenia – nowa ustawa o ochronie danych osobowych została właśnie podpisana przez Prezydenta RP. Możesz także użyć narzędzi, które pomogą Ci zweryfikować te wymagania (np. Rodometr) lub poszukać informacji w oficjalnych rządowych przewodnikach po RODO.